Antibiotica En Infecties : Antibiotica in de Tandheelkundige Praktijk

L Abraham-Inpijn

Het duel tussen antimicrobiele middelen en micro-organismen is er een dat al jaren de wetenschap bezighoudt. Hierover werd in de zestiger jaren van de vorige eeuw nog gezegd dat: in 2000 er geen infectieziekten meer zijn . De strijd dreigt nu te eindigen met een overwinning door de micro-organismen. De negatieve spiraal die is ontstaan wordt onder meer versterkt door: overmatig en ondeskundige antibioticagebruik (zowel in de humane als veterinaire geneeskunde), gebrek aan innovatie met betrekking tot nieuwe antimicrobiele middelen en de grote mobiliteit in vracht en personenvervoer. Dit alles naast vakantiereizen, immigratie, ongezonde levensomstandigheden en Dit boek gaat in op de veranderende visie ten aanzien van het gebruik van antibiotica. Welke oorzaken liggen hieraan ten grondslag en wat zijn de consequenties? Ook de indicaties waarover in de tandheelkunde nog discussies bestaan komen aan de orde. Daarnaast biedt het een op de wetenschappelijke literatuur gefundeerd antwoord op praktische vragen over het gebruik van antibiotica in de tandheelkundige praktijk.
"Antibiotica en infecties" is een onmisbaar boek bij het gebruik van antibiotica en profylaxe in de tandheelkunde. Deze uitgave is primair geschreven voor tandartsen en overige (tandheelkundige) professionals die te maken krijgen met gebruik van antibiotica in hun praktijk. De auteur prof. Dr. L. Abraham-Inpijn is emeritus hoogleraar inwendige geneeskunde en algemene pathologie aan de faculteit geneeskunde UvA, mede ten behoeve van de tandheelkunde. Tot op heden is zij verbonden aan de Divisie A (Interne Geneeskunde) van het Amsterdams Medisch Centrum. Zij heeft verschillende publicaties op haar naam staan en schrijft regelmatig artikelen voor het vakblad voor de tandarts Tandartspraktijk . "

Download

Note: Only Gold member can download this ebook. Learn more here!

Gold account for basic medical ebooks now available! Donate only 80$ to download more than 200 new ebooks!!!

Tags: , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*
*